Duiding toeval bij plaatsberekening

Wanneer "Toeval" als ordereningscriteria voor plaatsberekening wordt gebruikt, krijgt iedere schoolkeuze in iedere aanmelding vóór het begin van de berekening een random nummer toegewezen. Dit gebeurt als volgt:

...

RAND_LIMIT = 50000

def generate_random_index
  begin
    index = rand(RAND_LIMIT)
  end until allocations.find_by(random_index: index).nil?

  return index
end

...
De rand()-functie is gebaseerd op het Mersenne Twister algoritme.
Technische informatie. ↩